Young Innovators

Jongerenprogramma DSFW x STT: circulair textiel en duurzame mode

Dutch Sustainable Fashion Week en Stichting Technotrend bundelen de krachten om jongeren bewuster te maken over duurzame textiel en mode. Dit is hard nodig in een tijd van textieloverschotten en fast fashion. Rondom de DSFW wordt er een educatief programma (VO) georganiseerd waarin jongeren actief kunnen meedenken en meewerken aan innovatieve oplossingen voor authentieke textielchallenges. Het ontwikkelen van handelingsperspectief voor jongeren speelt hierin een grote rol.

Tijdens het Young Innovators programma worden middelbaar scholieren uitgedaagd om samen met bewoners en ondernemers in de buurt te werken aan de duurzame ontwikkeling.

Dit is de kans voor jongeren om vroeg betrokken te worden bij regionale stedelijke ontwikkelingen. De casussen slaan daarmee een brug tussen onderwijs en de praktijk.. Leerlingen worden aan de hand van challenge-based learning en visuele en participerende methoden gestimuleerd om zelf te handelen en ideeën te genereren voor een duurzamere toekomst. Ook leren ze problemen interdisciplinair, kritisch en creatief te benaderen. Leerlingen hebben deze vaardigheden hard nodig als voorbereiding op een toekomst waarin zij aan complexe maatschappelijke uitdagingen en transities zullen werken. Wij zijn op zoek naar enthousiaste docenten die met hun leerlingen willen meedoen! Het huidige programma is bedoeld van klas 1 t/m 6 en k

Klas 1-2 havo-vwo en klas 1-3 vmbo: Global Goals in je Spijkerbroek

met als doel leerlingen bewust te maken van (on)eerlijke handel en de herkomst van kleding. In drie modules worden ze aangemoedigd om actie te ondernemen tegen de bedreigingen van ons milieu, de arbeids- en levensomstandigheden van andere mensen in de wereld en om ecosystemen te beschermen.

Klas 3-6 havo-vwo: Young Innovators

School Innovators: vier workshops op scholen of digitaal. Vanaf september vinden de workshops plaats op deelnemende middelbare scholen. Deze workshops gaan over het verband tussen klimaat, duurzame mode en circulair textiel, innovatie en systeemdenken. Er worden verschillende vernieuwende methoden en materialen gebruikt. De workshops kunnen worden uitgevoerd door Stichting Technotrend of door docenten zelf (zie ‘Training voor docenten’) (6-8 lesuren)

Young Climathon: Klimaathackaton met échte challenges uit de ontwikkeling van de drie wijken. Tijdens de dag krijgen de scholieren een challenge en gaan op onderzoek uit met hulp van opdrachtgevers en experts. Aan het einde van dag pitchen de teams hun oplossingen (6-8 lesuren, digitaal, externe locatie of op school).

Young Changemakers: de meest gemotiveerde teams mogen hun ideeën doorontwikkelen naar echte prototypen en/of campagnes onder begeleiding van coaches en experts (buitenschools).

Training voor docenten (optioneel): het programma kan worden geïntegreerd binnen bestaande vakken. In september vinden er verschillende online trainingen plaats waarin docenten kunnen kennismaken met de materialen en methoden en overleggen over de inpassing in het eigen curriculum.

COVID-19

We kunnen het programma geheel of gedeeltelijk digitaal aanbieden. In 2020 heeft Stichting Technotrend ervaring opgedaan met een ‘hybride’ versie van het Young Innovators programma en andere klimaateducatieprogramma’s.

 

Bent u geïnteresseerd… In duurzaamheidseducatie, challenge-based learning, vernieuwende lesmethoden, praktijkvoorbeelden en innovatie in het onderwijs? Wilt u leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van handelingsperspectief rondom een van de grootste uitdagingen van deze tijd? Dan is dit programma iets voor uw klas (en school)!