Op Paris Fashion Week beloven merken nieuwe duurzame initiatieven, maar is dat voldoende?

Op Paris Fashion Week beloven merken nieuwe duurzame initiatieven, maar is dat voldoende?

Het kan met gemak de groenste week in de mode genoemd worden. Het begon met de Eco-Age Green Carpet Awards in Milaan op maandag, de mondiale klimaatprotesten die daarop volgende op dinsdag en woensdag, de aankondiging van Kering dat het zich tot volledige koolstofneutraliteit verbindt nadat Gucci beloofde te compenseren voor haar koolstofvoetafdruk tijdens de modeshows, tot LVMH die een persconferentie hield met het nieuws dat het “daden boven beloftes” stelt en zich zal toeleggen op het vinden van hernieuwbare energiebronnen, het terugbrengen van emissies, en misschien nog veelzeggender, het vinden van oplossingen die de economische groei van het concern niet in de weg zullen staan.

De boodschap die deze week overduidelijk werd is dat de mode-industrie nooit teruggebracht kan worden tot een punt waar het totaal geen impact meer heeft op het milieu. Gecompliceerde toeleveringsketens, het merendeel waarvan aparte entiteiten in verschillende landen en continenten die lokale wetten en regels naleven, kunnen nooit voor 100 procent nul impact hebben.

Nul impact is onmogelijk voor mode

185 landen namen deel aan de demonstraties die deze week plaatsvonden, van Brussel tot San Francisco tot de eilanden in de Stille Oceaan, om de verschillende overheden tot mondiale actie te manen om broeikasgasemissies te reduceren en het klimaat te stabiliseren. Zelden demonstreren mensen echter buiten de deuren van de bedrijven in de toeleveringsketen die de grootste impact hebben, zoals ververijen of pakhuizen die tienduizenden stukken onverkochte kleding op voorraad herbergen. Natuurlijk zijn de moederbedrijven eindverantwoordelijk, maar merken en retailers zullen maatregelen nemen als consumenten hen op hun verantwoordelijkheid wijzen en benadrukken dat de beste werkwijzen die ze afkondigen niet zo duurzaam zijn.

Het is een goede zaak dat de modeconcerns voortdurend onderzocht worden, maar radicale openheid moet nog een feit worden en veel bedrijven blijven gewoon doorgaan, maar nu met opgedreven marketinginspanningen om hun verhaal af te stemmen op het mondiale thema duurzaamheid. Stappen om het vertrouwen van de consument terug te winnen terwijl deze steeds vaker onderzoek doet naar de achtergrondinformatie van een merk, zijn een goed teken.

Een merk moet echter veel meer doen om een rendabel verschil te maken op het gebied van klimaatverandering dan slechts een lijst te verzorgen van de fabrieken waar de producten gemaakt worden en waar deze worden opgeslagen zonder de moeilijkere vragen te beantwoorden over rechtvaardige arbeidspraktijken, duurzame bevoorrading van stoffen en de impact die dit heeft op het milieu.

De meest krachtige pleiter voor duurzaamheid is de portemonnee van de consument. Of je je geld wel of niet wil uitgeven heeft de allergrootste impact.

https://fashionunited.nl/nieuws/mode/op-paris-fashion-week-beloven-merken-nieuwe-duurzame-initiatieven-maar-is-dat-voldoende/2019092643683

Photo credit to Miloslav Hamřík from Pixabay

8 oktoberComments Off,
Comments

Comments are closed here.