Mini Challenge van Sympany

In de wereldwijde wedloop naar de snelste productie voor de laagste prijzen heeft de mode- en kledingindustrie zich ontwikkeld tot een duizelingwekkend systeem van Fast Fashion.  Het maken van al die kleding veroorzaakt meer dan 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en mensenrechtenschendingen. De textielsector leent zicht uitstekend voor een circulaire aanpak waarin reststromen beter worden verbonden met producenten, arbeiders eerlijk worden behandeld en nieuwe manieren van design en recycling worden geïntroduceerd.

Allerlei organisaties werken aan oplossingen, maar we bereiken nog lang niet 100% hergebruik. Een deel van het textiel is namelijk niet te verkopen of nog niet te recyclen. Sympany is één van de grootste textielinzamelaars van Nederland. De organisatie wil al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming geven. Hoe zien jongeren de duurzame toekomst van de textielindustrie? En welke ideeën hebben zij voor het behalen van meer hergebruik?

De Toekomst van Textiel De mini-challenge is bedoeld voor alle scholieren van 12 tot 18 jaar. De beste oplossing wint een prijs!

Jongeren worden dit jaar uitgedaagd om mee te denken over twee vraagstukken:

1. Hoe kan Sympany mensen stimuleren om hun textiel en huishoudafval beter te scheiden? Hoe kunnen de reststromen beter benut worden en bijdragen aan een circulaire toekomst?

2. Ontwerp een toekomstbeeld voor de kledingindustrie, waarin alle textiel in Nederland wordt hergebruikt. Hoe kan de textielketen radicaal veranderen? Welke innovaties zijn daarvoor nodig? Welke van onze gewoontes zijn veranderd als we dit in de toekomst bereiken?

De challenge duurt 120 minuten en kan onderdeel zijn van een vak of schoolproject. In de klas gaan leerlingen aan de slag met een visuele tool van de Young Innovators Toolkit. De toolkit is gemaakt om hen te helpen bij het ontwerp van een nieuw toekomstbeeld waarin Nederland al het textiel hergebruikt. Leerlingen sturen na afloop hun oplossing op via FlipGrid. De beste inzending wint een prijs. Begeleiding op afstand is mogelijk.

Meld jouw klas aan via deze link. Liever eerst overleggen of de challenge past binnen het lesrooster of binnen de vakinhoud? Mail naar wouter.buursma@stichtingtechnotrend.nl